+359 888 887 850

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА MANONSKIN.COM

 

I. Предмет
1. Тези общи условия („Общите условия“) регламентират отношенията между „МД АГЕНЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 206925086, седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1618, район Овча купел, ул. „Рачка“ 34, от една страна, и Вас като потребители, от друга страна, във връзка с използването на уебсайта MANONSKIN.COM – https://manonskin.com („Уебсайтът“).
2. Чрез Уебсайта имате възможност да сключвате договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на предлаганите от търговеца стоки, включително да: преглеждате стоките, техните характеристики, информация от значение за употребата на съответната стока, цени, условия за доставка; извършвате електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба от разстояние и други.

II. Характеристики на Уебсайта и сключване на договори за покупко-продажба от разстояние
3. Потребителите сключват с търговеца чрез Уебсайта на адрес https://manonskin.com договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите стоки. Всички покупки на стоки стават чрез Уебсайта при условията на продажби от разстояние. Основните характеристики на стоките и цените им са определени в профила на всяка стока в Уебсайта.
4. По силата на сключения с потребителите договор за покупко-продажба от разстояние на стоки търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на потребителя на поръчаните от последния стоки.
5. Всеки потребител е длъжен да предостави верни и актуални данни към момента на извършаване на поръчката. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора за покупко-продажба от разстояние. Търговецът не носи отговорност при некоректно посочване на данни и ако потребител установи, че е допуснал грешка след отправяне на изявлението за поръчка, се задължава своевременно да уведоми търговеца чрез изпращане на съобщение на имейл info@manon.com или като се свърже с търговеца на следния мобилен телефон +359 88 888 7850. Потребителят може да направи поръчка с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за извършване на поръчка без регистрация. След финализирането на поръчката и изпращане на направената заявка на посочения имейл адрес ще бъде изпратено потвърждение за направената поръчка. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван по имейл адрес или телефон. Статусът на текущи и предишни поръчки потребителят може да следи и от своя потребителски профил, ако e създал такъв.
6. Договорите за покупко-продажба от разстояние се сключват при следната процедура: (а) избиране на конкретни стоки, които се добавят в един списък със стоки за покупка (раздел „Количка“) от потребителите; (б) въвеждане на данни, имейл адрес, адрес за доставка, информация за фактура; (в) избор на начин на плащане; (г) маркиране на чек-бокс поле за съгласие с Общите условия; и (д) натискане на бутона „Поръчване“. Потребителите могат да направят и бърза поръчка, направена по телефона, като предоставят информация съгласно букви „а“ – „д“ за обработване на поръчката.
7. С натискането на бутона „Поръчване“ потребителите завършват своята поръчка и получават потвърждение на посочения от тях имейл адрес, че поръчката е приета и се обработва. Общите условия стават неразделна част към всяка направена поръчка през Уебсайта.
8. Договорите за покупко-продажба от разстояние се сключват за всяка отделна стока независимо, че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка в раздел „Количка“.
9. Правата на потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба от разстояние, като упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба от разстояние на другите стоки.
10. При липса на наличности от поръчана стока търговецът уведомява потребителя чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя имейл или чрез директно свързване на посочен от потребителя телефонен номер. Ако потребителят междувременно е извършил плащане, търговецът в 14-дневен срок възстановява всички платени суми към сметката на потребителя, считано от датата, на която потребителят е уведомен за липсата на наличности от поръчаната стока.
11. Всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия („ЗЕТ“).

III. Цени
12. Потребителите заплащат на търговеца възнаграждение за поръчаните стоки при цени, условия и характеристики, посочени за всяка отделна стока, които са обявени по ясен и разбирам начин преди извършване на поръчката. Стоките, които са в промоция, се обозначават чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, и могат да важат както за определен период от време, така и/или до изчерпване на количествата и/или промоционалните количества. Търговецът може да осигури възможност за закупуване на конкретна стока и чрез въвеждането на специален код за отстъпка.
13. Всички цени са крайни, обявени са в лева с включен ДДС, както и всички други изисквани по закон данъци и/или такси. Разходите, свързани с такси за банкови преводи, са изцяло за сметка на потребителите.

IV. Доставка
14. Доставката на всички стоки е безплатна за покупки над 40 лв. и когато се извършва с предпочитаната от търговеца куриерска фирма „Еконт“. За покупка на стоки, които не надвишават цената от 40 лв., потребителят заплаща разходите за доставката, които ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт цената на cтaндapтнa ĸypиepcĸa ycлyгa. Доставката може да се извърши в офиса на куриерската фирма „Еконт“, до адреса на потребителя или чрез Еконтомат (автоматична пощенска станция). Срокът за доставка е до 14 календарни дни, считано от датата на поръчката.
15. Заявки, получени до 15.00 ч. в работен ден, се обработват и изпращат още в същия ден, освен ако за конкретна стока не е посочено друго; заявки, получени след 15.00 ч. в работен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден; заявки, получени в неработен ден, се обработват и изпращат в първия работен ден.
16. Всички пратки се доставят в рамките на определените в тези Общи условия срокове. При възможност се изпращат експресно и обикновено се доставят на следващия работен ден. Търговецът не носи отговорност при забава в извършването на доставката, ако забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката, и/или поради независещи от търговеца обстоятелства (напр. по време на годишния „Черен петък“; Коледни, Новогодишни и Великденски празници).
17. Рискът от повреждане и погиване на стоката преминава върху потребителя в момента на предаването ѝ от куриера на потребителя. Ако потребителят е избрал куриер за извършване на транспортната услуга, различен от предложения от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаването на стоките на избрания от него куриер.

V. Упpaжнявaнe пpaвo нa oткaз и връщане на закупена стока
18. Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. За целта потребителят подава заявка за връщане на продукт на имейл адреса на търговеца или попълва и изпраща на посочения имейл адрес единния формуляр за отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние, представляващ Приложение №1 към тези Общи условия. След изтичане на 14-дневния срок потребителят губи правото си да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение №2 към тези Общи условия.
19. На връщане съгласно този раздел V подлежат единствено стоки, които не са използвани от потребителите, като същите са в своето първоначално състояние, не са използвани и не е нарушен търговският им вид, тоест когато стоките не са разпечатани и използвани след доставката им. На основание чл. 57, т. 5 от Закона за защита на потребителите търговецът може да откаже упражняване правото на отказ на потребителя поради съображения, свързани с хигиената и/или защитата на здравето, ако не са спазени изискванията на предходното изречение.
20. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние при спазване изискванията на този раздел V, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние и представянето на доказателство, че потребителят е изпратил обратно стоката на търговеца. Възстановяването на сумите става по посочена от потребителя банкова сметка.
21. При упражняване на правото на отказ закупените стоки се връщат на търговеца чрез куриерска услуга, като разходите за връщане са за сметка на потребителя. Тези разходи за връщане се очаква да не надвишат приблизително сумата за дocтaвĸaтa или стандартната ĸypиepcĸa услуга. Търговецът организира връщането на закупените стоки по куриер, като за целта се свързва с потребителя съгласно предоставените данни за контакт за уточняване предаването на стоката на куриер.
22. Потребителят се задължава да съхранява получените от търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да упражни правото си отказ по този раздел V.

VI. Гаранция и рекламация
23. Търговецът е длъжен да предостави на потребителя продукти, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими. Търговецът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.
24. За всички рекламации и оплаквания, свързани с поръчани стоки, потребителите следва да отправят претенцията си по електронната поща на търговеца: info@manon.com. За регистрирането на рекламацията потребителите получават потвърждение на посочения от тях имейл адрес, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра на търговеца, вида на стоката и данни за лицето, приело рекламацията.
25. При наличие на недостатъци търговецът е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба от разстояние, за което потребителят не дължи разходи. Ако претенцията на потребителя е основателна, търговецът организира взимането на стоката от потребителя чрез куриер, като предаването на стоката се уточнява между страните по имейл адрес или телефон. Разходите по транспорта и обслужването в този случай са за сметка на търговеца, ако закупената стока е в гаранция.
26. За всяка рекламация потребителят прилага документи, на които се основава претенцията си: касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

VII. Защита на личните данни
27. Търговецът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa потребителите cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO („Регламентът“) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни („ЗЗЛД“).
28. Търговецът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa потребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт Регламента – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Регламента – на основание изрично предоставена от потребителя съгласие.
29. Търговецът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

VIII. Политика за „бисквитки“. Търговски съобщения
30. С цел повишаване на ефективността Уебсайтът използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламента и Политиката за бисквитки на търговеца, която е достъпна тук .
31. Всеки потребител има възможността да изрази съгласието си за получаване бюлетина на търговеца, съдържащ актуална информация за предлаганите продукти, за което е предоставена възможност на заглавната страницата на търговеца.
32. Ползвателите могат да се откажат по всяко време от получаването на бюлетина на търговеца, като изпратят имейл до търговеца (info@manon.com) или изберат опцията за отписване от бюлетина, която е налична във всяко съобщение на търговеца, с което се изпраща бюлетин на съответния потребител. Търговецът може да използва данните на потребителите за пазарни цели и идентифициране интересите на потребителите по отношение на предлаганите от търговеца продукти. Данните не се използват за рекламни цели. Търговецът не публикува и не предоставя на трети лица каквато и да било информация за потребителите, събрана в хода на отношенията между потребителите и търговеца.

IX. Данни за търговеца. надзорни органи. Алтернативно разрешаване на спорове („АРС“)
33. Общите условия съдържат задължително изискуемата информация съгласно относимите нормативни актове, както следва:
33.1. наименование на търговеца: „МД АГЕНЦИЯ“ ЕООД;
33.2. седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район Овча купел, ул. „Рачка“ 34;
33.3. aдрес, на който търговецът упражнява дейността си: гр. София, п.к. 1618, район Овча купел, ул. „Рачка“ 34;
33.4. данни за кореспонденция: електронна поща: info@manon.com; мобилен телефон +359 88 888 7850, интернет страница: https://manonskin.com.
33.5. данни за вписване в търговски регистър: единен идентификационен код 206925086;
33.6. регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG206925086.
35. Надзорни органи:
35.1. Комисия за защита на личните данни, гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: 02/91 53 519, факс: 02/91 53 525, е-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg; и
35.2. Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ №1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/93 30 565, факс: 02/98 84 218, е-mail: info@kzp.bg, уебсайт: https://kzp.bg.
36. Тези Общи условия съдържат информация за АРС за разглеждане на потребителски жалби и уреждане на спорове извън съда с помощта на безпристрастен орган за решаване на спорове. Решаването на потребителски спорове по този начин е по-бързо, по-лесно и по-евтино в сравнение със съдебната процедура.
Органи за АРС:
36.1. Информация за разрешаване на спорове към Комисията за защита на потребителите можете да намерите тук: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya.
36.2. Информация за разрешаване на спорове към Европейската комисия, платформа за онлайн решаване на спорове с търговци, можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
37. Цялото съдържание на Уебсайта, включително, но не само, логата, графични изображения и/или надписи, търговски символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Уебсайта са въведени от търговеца и се използват за популяризирането на Уебсайта и на продуктите, предлагани чрез него, и се притежават от търговеца.
38. Търговецът си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Потребителят няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието освен с изричното съгласие на търговеца.

ХI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
39. Всички спорове между търговеца и потребителите се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.
40. За неуредените от тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички права на потребителите се упражняват съгласно действащото законодателство за защита на потребителите, вкл. Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не изключва или ограничава, което и да е от гарантираните от закона права.
41. Търговецът си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия.
42. Освен ако контекстът на тези Общи условия не изисква друго, обозначенията за който и да е род, включват и другите родове, а думите в единствено или множествено число включват също и множественото или единственото число съответно.
43. Неразделна част към тези Общи условия са: Πpилoжeниe №1 (Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора) и Πpилoжeниe №2 (Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвop).

XII. ОГРАНИЧЕНИЯ

12.1. Без да се ограничава общия характер на тези Условия, при използване на Услугите, Вие изрично се съгласявате да не публикувате или предавате съдържание (включително рецензии) и да не извършвате дейности, които, по наше усмотрение:

12.1.1. Нарушават нашите Указания за Съдържанието, като например, писането на фалшиви или клеветнически рецензии, обменяне/разменяне на рецензии или заплащането на някой за написването или изтриването на дадена рецензия;
12.1.2. Нарушават права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, поверителност, право на публичност, или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;
12.1.3. Нарушават тези Условия;
12.1.4. Нарушават което и да е приложимо право;
12.1.5. Заплашват, вредят, тормозят други или насърчават дискриминация;
12.1.6. Насърчават нечии бизнес или друго търговско предприятие или събитие, или използване, по друг начин, на Уебсайта за търговски цели;
12.1.7. Участват в спам на ключови думи или по друг начин се опитват да манипулират резултатите от търсенето на или в Уебсайта;
12.1.8. Изискват личната информация на малолетни и непълнолетни лица или представят или предават порнография.

12.2. Освен това Потребителят се съгласява да не:

12.2.1. Модифицира, адаптира, присвоява, възпроизвежда, разпространява, превежда, създава производни, показва публично, продава, разменя или по какъвто и да е начин възползва от Уебсайта или съдържанието му;
12.2.2. Използва каквито и да било роботи, паяци, приложения за търсене в или извличане на Уебсайта;
12.2.3. Прави опити за reverse engineering на част(и) от Уебсайта;
12.2.4. Премахва или променя всякакви известия за Права на ИС, които могат да бъдат видени в части от Уебсайта или всякакви материали, принтирани или изкопирани от Уебсайта;
12.2.5. Записва, обработва или извлича данни за други Потребители;
12.2.6. Опитва да получи непозволен достъп до Уебсайта, Потребителските Профили, компютърните системи или мрежи, свързани с Уебсайта, чрез хакване, извличане на пароли или други методи;
12.2.7. Използва Уебсайта или всякакво Съдържание за да предава компютърни вируси, червеи, троянски коне и други подобни, които биха могли да бъдат от разрушително естество. (заедно наричани „Вируси“).

Общите условия са в сила от 01.08.2022

 

 

Приложение №1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Приложение №2 – Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвop

 

Contact

info@manon.com

(359) 888 88 78 50

MANON Skin Care

2020 -2022 © Manon Skin 

НАЧАЛО
ПРОДУКТИ
Е-МАГАЗИН
КЛЮЧОВИ СЪСТАВКИ
ЗА ПАРТНЬОРИ

За Нас

Доставка

Блог

Контакти

лога на виза ммастър кард еконт и спиди